Privacy

Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Camping Noordduin kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Camping Noordduin, en/of omdat u deze zelf aan Camping Noordduin verstrekt.

Camping Noordduin kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam;
  • Uw adresgegevens;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw e-mailadres.

Waarom Camping Noordduin gegevens nodig heeft:

Camping Noordduin verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Camping Noordduin uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Camping Noordduin bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

Camping Noordduin verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervan wordt u uiteraard op de hoogte gebracht en om toestemming gevraagd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@campingnoordduin.nl. Camping Noordduin zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Camping Noordduin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Camping Noordduin maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Camping Noordduin verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Camping Noordduin  op via info@campingnoordduin.nl

Camping Noordduin is als volgt te bereiken:

Mariëlle en Leon Catsman-Maljaars
Schelpweg 17-A
4357 RG Domburg
T 0118 582666
E info@campingnoordduin.nl